Adatvédelmi nyilatkozat

Oldalainkon szabadon böngészhet anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes információt közölnie kellene. Bár weboldalaink működése részeként néhány információt automatikusan rögzítünk, azt jelenleg semmilyen célra nem használjuk. Személyes adatok, például az Ön telefonszáma, postacíme, vagy más információ csak akkor kerülhet birtokunkba, ha azt önként rendelkezésünkre bocsátja az Árajánlatkérő oldalaink kitöltése során.

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a rendelés teljesítésekor a harmadik fél cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. 

Ha weboldalainkon személyes adatot közöl magáról, azt megőrizhetjük és felhasználhatjuk az Önnek nyújtott szolgáltatások nyomon követésére. Arra is használhatjuk, hogy felhívjuk a figyelmét olyan lehetőségekre (marketing célok), amelyek szerintünk Önt érdekelhetik. Például küldhetünk információt termékeinkről e-mailben. Ha Ön nem kíván ilyen információt kapni, hírlevelünkről bármikor leíratkozhat.

Sütik kezelése az oldalon
Az úgynevezett sütik (angolul 'cookies') kisméretű fájlok, amelyet a célból állítottunk be az oldalainkon, hogy látogatásai során azonosítani tudjuk. A sütik azt a célt is szolgálják, hogy oldalainkat jobban az Ön igényeihez alakítsuk. Fentieken kívül általános információt is gyűjtünk a látogatásokról. Statisztikát készítünk például a napi látogatók számáról, a leggyakrabban látogatott oldalakról, és az azokon eltöltött időről.

Ezen adatok alapján lehetővé válik számunkra, hogy jobban megismerhessük látogatóink igényeit, s így az igényeknek megfelelő termékekkel és szolgáltatásokkal álljunk rendelkezésre. Oldalainkon gyűjtött adatokat nem kapcsoljuk össze olyan adattal, amely Önt személy szerint azonosítaná. Ez azt jelenti, hogy a látogatást rögzítettük, de a látogató személye ismeretlen marad.

Impressio Correctura
2018. március 26.